Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış SözleşmesiMesafeli Satış Sözleşmesi


 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR VE KONU

 

İşbu Sözleşme mactechsoft.com.tr internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile satacak kişi (SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usul ve şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği ve tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

SATICI  : Mactechsoft Yazılım 

 

ADRES : Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İSTANBUL

TEL : +90 850 480 35 60

E-Posta : info@mactecsoft.com.tr

 

MADDE 1.

 

CAYMA HAKKI 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin 2. Maddesinin (ğ) nolu bendi gereği “Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine” ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır. Satın aldığınız sadece yemeye hazır hale getirilmemiş (mevcut haliyle tüketimi mümkün olmayan veya benzeri günlük tüketim ürünlerinden olmayan) kapalı ambalajlı ürünlerle ilgili bir şikayetiniz olduğunda,  teslim aldığınız günden itibaren 7 gün içinde www.mactechsoft.com.tr internet adresinden başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde ürününüzü iade edebilirsiniz.

 

İade edeceğiniz ürüne ait varsa verilen promosyonlu ürünlerin de aynı anda iade edilmesi gerekmektedir. Tüpgaz ürünlerinin iadesi yapılamamaktadır.

 

İade kapsamındaki koşullar aşağıdaki gibidir:

 

Tüpgaz ürünleri dışında kalan diğer ürünlerin bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş ürünleri iade edebilirsiniz. İade etmek istediğiniz ürün karşılığında talebinize göre ürün bedeli kadar para iadesi (sözleşmede yer alan şartlara göre kredi kartı ödemeleri sadece karta yapılabilecektir), veyahut yeni ürün gönderimi yapılacaktır.

 

MADDE 2.

 

GENEL HÜKÜMLER

 

ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin sunulduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Ürün, 30 (otuz) günü aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın teslim adresinin yerine bağlı olarak internet sitesinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması veyahut kendisi tarafından teslim edilir. Aksi belirtilmediği sürece nakliye ücreti ALICI’ya aittir. Teslim adresine teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı esnasında ALICI’nın bizzat adresinde bulunmaması durumunda, SATICI tarafından yapılan teslimatlar, geçerli kabul edilecektir. Teslim adresinde kimsenin bulunmaması durumunda ALICI, kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip edecektir. Bu ve benzeri ALICIDAN kaynaklı gecikme hallerinde ürünün ALICIYA teslim edilmemesinden doğan masraf ve ifada gecikmeden tamamen ALICI sorumludur. ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle mükelleftir. Üründe veyahut ambalajında herhangi bir açık ayıp görülmesi halinde durumu derhal tutanak altına almakla mükelleftir. Aksi halde ürün tam ve sağlam teslim edilmiş kabul edilecektir. Teslimattan önce ürün bedeli vergi ve saire dahil olmak üzere SATICI’ya ödenmediği, takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edebilir veyahut Borçlar Kanununda veya Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklı haklarını kullanabilir. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üretimin mücbir sebeplerle durması, ithalat ve ihracat sınırlamaları, hükümet kararları, hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi olumsuz hava koşulları ve benzeri) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya mücbir sebepler son bulana dek teslimatı bekleyebilir. Siparişin iptal edilmesi halinde bedeller SATICI tarafından tahsil edilmiş ise 7 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün bedeli, siparişin ALICI tarafından iptali müteakiben 7 gün içerisinde ilgili bankaya yapılır. SATICI, haklı sebeplere istinaden Ürünün üretilemeyeceğini/tedarik edilemeyeceğini tespit etmesi halinde ALICIYI derhal bilgilendirmek ve vereceği yazılı onay ile aynı kalitede farklı bir ürünle değiştirmek hakkını haizdir.

 

MADDE 3.

 

YETKİLİ MAHKEME

 

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (yazılı, işitsel, dijital) ve taraflar arasında teati edilecek e-posta yazışmaları kesin delil oluşturur; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. ALICI Sözleşmede yazılı şartları okuduğunu ve onayladığını, Ürün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgilerin ve sipariş ayrıntılarının (ödeme, ürünler, vb…) elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

 

SATICI                                                                                                                                                  ALICI

 

Mactechsoft Yazılım